Grupa Azoty po raporcie za pierwszy kwartał 2023

Grupa Azoty po raporcie za pierwszy kwartał 2023

Grupa Azoty 22 maja br. opublikowała słaby raport, co doprowadziło do wybicia nowych dołków. Zarówno zysk netto jak i zysk operacyjny spółki są aktualnie ujemne. Tak słabe wyniki są rezultatem nie tylko neokolonialnej, wasalnej polityki rządu powierniczego Prawa i Sprawiedliwości, ale także po części zarządu, który jak widać zdecydowanie sobie nie poradził z sytuacją…

PKN Orlen: rozegranie aktualnego kanału wzrostowego

PKN Orlen: rozegranie aktualnego kanału wzrostowego

Szanownie Czytelniczki i Czytelnicy bloga prosicie o PKN Orlen, tak więc daje aktualne zagranie wyżej wymienionej spółki z naciskiem na interwał godzinny. Jak widzicie nadal spółka w kanale wzrostowym zgodnie z tym co się dzieje na indeksie WIG 20. W dodatku przy takiej dywidendzie dużo graczy indywidualnych i funduszy będzie ją po prostu trzymać,…

Indeksy WIG i WIG 20 przed weekendem majowym

Indeksy WIG i WIG 20 przed weekendem majowym

Witam w nowym wpisie z obecnymi docelowymi zasięgami indeksów WIG i WIG 20. Aktualna mocna podbitka jest ciągnięta bardzo agresywnie. Spowodowane to jest skrajnym wyprzedaniem osiągniętym po 2022 roku i dodrukiem złotówki. Dzięki temu Smart Money mogą na prawdę niskim kosztem wyciągać indeks do góry tylko na poszczególnych spółkach, co widać…

Grupa Azoty pod wiosenny sezon rolniczy 2023

Grupa Azoty pod wiosenny sezon rolniczy 2023

Witam we wpisie o grupie Azoty pod kolejny sezon rolniczy. Przez politykę syjonistycznego reżimu okupującego Polskę zaliczyła ona ciężki rok 2022. Spowodowane to było nie tylko cenami gazu dla Europy. Rząd PiS załatwił mocno niekorzystne warunki dla Grupy Azoty, co skończyło się wstrzymaniem czasowym produkcji i pogorszyło wyniki. Podsumowaniem…

Wskaźnik fundamentalny Ceny do Zysku operacyjnego (P/EBIT)

Wskaźnik fundamentalny Ceny do Zysku operacyjnego (P/EBIT)

Cena do Zysku operacyjnego (ang. Price to Earnings before Interest and Taxes – P/EBIT) jest miarą wyceny spółki, która wyraża stosunek ceny jej akcji do zysku operacyjnego na jedną akcję. Wskaźnik P/EBIT jest użyteczny w analizie fundamentalnej spółek, ponieważ pozwala inwestorom na porównanie wyceny różnych spółek, biorąc…

WIG i WIG 20 po synchronicznym ataku Smart Money

WIG i WIG 20 po synchronicznym ataku Smart Money

Nie ma takiego globalnego kryzysu, którego by się nie dało wykorzystać do spadków na GPW. Nawet tuż przed pęknięciem spółeczek “tech” wprowadzili strategicznie Allegro na giełdę. Zatem Smart Money korzystając zarówno ze zdarzeń globalnych jak i lokalnych dokonali synchronicznego ataku na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie by odpowiednio ustawić cały rynek w Polsce. Dla zagranicy…

PKN Orlen – rozegranie Klejnotu Koronnego PiS

PKN Orlen – rozegranie Klejnotu Koronnego PiS

Dzięki problemom banków w USA po weekendzie (10 do 12 marca) mamy nowe okazję inwestycyjne. Pięknie Smart Money sterują rynkiem, ponieważ domyślacie się, że bankructwo Silicon Valley Bank w żaden sposób nie wpływa na sytuację fundamentalną PKN Orlen. Po prostu zwykła gra na emocjach, w której Klejnot Koronny PiS podążył za globalnym…

Wskaźnik fundamentalny Ceny do Wartości Księgowej (P/BV)

Wskaźnik fundamentalny Ceny do Wartości Księgowej (P/BV)

Cena do Wartości Księgowej (po ang. Price to Book Value, skrót P/BV) jest relacją między ceną rynkową akcji (jej kurs), a kapitałem przypadającym na jedną akcję. Profesjonalnie również nazywana jest wskaźnikiem poziomu ceny rynkowej w kapitale własnym. Generalnie C/WK (polski skrót) poniżej 1 uważa się za tanią…

Wskaźnik fundamentalny Cena do Sprzedaży (P/S)

Wskaźnik fundamentalny Cena do Sprzedaży (P/S)

Cena do Sprzedaży (po ang. Price to Sales, skrót P/S) pokazuje jak rynek wycenia każdą złotówkę (lub inna waluta) sprzedaży spółki w stosunku do kursu jej akcji. Im niższa wartość wskaźnika P/S tym inwestycja jest atrakcyjniejsza. Pionierem używania tego wskaźnika jest Kenneth Fisher, który opisał go w swojej książce…

Geotrans: recykling na potrzeby 2023 roku

Geotrans: recykling na potrzeby 2023 roku

Witam w serii z analizami spółek na GPW. Dziś na blogu prezentuję spółkę dbającą o czystość środowiska. Jest to szczególnie dziś ważne zwłaszcza w obszarze państw Unii Europejskiej. Wpis dotyczy spółki Geotrans (GTS). Spółka bardzo ciekawa technicznie, a w dodatku z bardzo dobrymi parametrami i wystarczającą płynnością około 150 000 złotych…