Flaga Polski posrod kwitnacego drzewa

Rocznice sierpniowe pod presją polityczną

Witam w kolejnym wpisie, w którym przedstawię kilka ambitnych artykułów na temat rocznic sierpniowych z moim krótkim omówieniem problemu. Już po obchodach 612 rocznicy Bitwy pod Grunwaldem w lipcu 2022 widać, że szykuje się ostra propaganda. Bez żadnych skrupułów z zerową moralnością rząd przedstawi swoją wersję historii. Rocznice zamiast do szerzenia patriotyzmu, do którego się idealnie nadają obchodzone w godny sposób… To obecnie służą tylko do uprawiania brudnej polityki kompletnie nie zgodnej z polską racją stanu.

Wybrane przez mnie wpisy przedstawiają prawdziwą wersję historii, która jest ukrywana w podręcznikach szkolnych i mass mediach. Są one bardzo ważne, a szczególne dziś, gdy sytuacja polityczna nie pozwala na szlachetne potraktowanie bohaterów z tamtych lat.

612 rocznica Bitwy pod Grunwaldem (15 lipca 1410)

To, co amerykańska partia Prawo i Sprawiedliwość odwaliła to istny cyrk! Żołnierze Polscy w ukraińskich barwach w ramach obchodów. Jeszcze niech od razu podadzą, że walczono z Moskalami zamiast Krzyżakami. W końcu już w trakcie obchodów podmieniono Rusinów na Ukraińców. Antypolonizm w pełnym wydaniu! Już destrukcja polskiej waluty, ekonomii, jawny rasizm wobec Polaków PiSowi nie wystarcza.

Już nawet uważana za mniej patriotyczną partia Platforma Obywatelska pod koniec swoich rządów urządziła o niebo wyższego poziomu obchody. Przy okazji w ramach okrągłej 600 letniej rocznicy przygotowano spot emitowany wówczas w TV:

Zapraszam na wpis niezawodnego Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej stanowiący połączenie tekstu z 2017 i 2022 roku:

Już na początku dobrze się wpis zaczyna:

Minęła w żółto-niebieskim anturażu narzuconym przez żydowski reżim IIIRP/Polin, walczący z Rosją po stronie USA i Wlk.Brytanii – na razie do ostatniego Ukraińca, ale za pieniądze okradanego polskiego podatnika.

A swoją drogą, czy przystrajanie polskich żołnierzy w ukraińskie barwy nie kłóci się z prawem i z historyczną przyzwoitością? Przecież rządzące w IIIRP/Polin szumowiny chyba wiedzą, że na żydowskim reżimie Ukrainy, budującym ukraiński patriotyzm na zbrodniczej ideologii OUN-UPA i na nierozliczonym ludobójstwie na Polakach i na Żydach, ciąży odium niechęci polskiego społeczeństwa.

„612 lat temu sprzymierzone ludy młodej Europy – Polacy, Litwini, Łotysze, Czesi, późniejsi Ukraińcy i Białorusini – stanęły ramię w ramię w obronie suwerenności swoich państw” – mówił podczas uroczystości Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/7766-rocznica-bitwy-pod-grunwaldem-galeria-zdjec

Wojewódzki marszałek z PSL jest historycznym głąbem. Po Polakach i Litwinach trzecią co do wielkości siłę stanowili Rusini, a nie jacyś tam Ukraińcy, o których nikt wtedy nie słyszał. A i do młodych ludów Europy trudno Słowian zaliczyć, bo są najstarszym ludem Europy, znacznie starszym niż całe żydo-chrześcijaństwo. Propagandowy debilizm funkcjonariuszy żydowskiego reżimu IIIRP/Polin sięga już zenitu.

Powstanie Warszawskie (1 sierpnia 1944)

Zauważyliście jedną ważną rzecz? Jak ważny nacisk jest kładziony na podkreślanie porażki Polaków w Powstaniu Warszawskim? Ma to na celu promowanie Polaków jako przegranych i utrzymywanie ich pod butem obcych wrogich nam mocarstw. O zwycięskich powstaniach jak np. Śląskie nawet mało kto wie.

Na samym początku mocny i odważny film od Sanjayi z Jasnej Strony Mocy. W nim brutalnie trzeźwo przedstawił sytuację. Film wielokrotnie usuwany z mediów społecznościowych, co tym bardziej czyni go niewygodnym dla obecnie rządzących.

Warszawa została zniszczona, ludność zdziesiątkowana, rozproszona po Polsce i po świecie. Ta polska inteligencja, zaczątek polskiej elity, tak pieczołowicie odtwarzany po starcie, jaką przyniosła Wielka Emigracja po rozbiorach i po powstaniu listopadowym, i której najwięcej, po tym jak Lwów odpadł od Polski, było w Warszawie – ta polska inteligencja uległa unicestwieniu. Zniszczono ją, zniszczono budynki, domy, muzea z bezcennymi zbiorami, wszystko zniszczono. Miasto zrównano z ziemią. I dopiero w tym momencie można było budować od nowa. Ale do tych nowych mieszkań, do tych nowych muzeów, uczelni, instytucji centralnych itp., do nich przyszli nowi ludzie. Powstała nowa Warszawa i nowa Polska. I o to chodziło! Niech dopełnieniem do tego będzie cytat z artykułu “Dwa narody” Adama Doboszyńskiego z 1945 roku: Zniszczenie Warszawy stanowi poważny sukces na drodze do lubelskiego narodu. Historyczne budynki, wspomnienia i powiązania, ludzie żywi, ich mieszkania i pamiątki, wszystko to ciążyło kłodą u nogi. W Warszawie zbyt mało było z Szeli, zbyt dużo z Traugutta.

https://bb-i.blog/2019/07/29/powstanie-warszawskie/
Przed powstaniem…

Tutaj już bardziej ukraińska niż polska partia PiS może wspomnieć o udziale Ukraińców w Powstaniu Warszawskim:

Przypomnijmy więc jaki to udział mieli Ukraińcy w powstaniu warszawskim. Wśród ukraińskich jednostek zaangażowanych w pacyfikacje i mordy na ludności cywilnej Warszawy możemy wymienić:
– 209 kozacki batalion Schutzmannschaften, w którego skład wchodzili głównie Kozacy, ale także Ukraińcy. W sierpniu i wrześniu ’44 oddział w ramach Kampfgruppe Rohr gen. Güntera Rohra uczestniczył w pacyfikacji powstania warszawskiego.
– 572 batalion kozacki piechoty płk Zinowiewa, który w sierpniu i wrześniu ’44 w liczbie ok. 260 żołnierzy brał udział w pacyfikacji powstania warszawskiego, walcząc na Starym Mieście i Czerniakowie, a następnie Żoliborzu.
– 69 batalion kozacki. Od początku sierpnia oddział uczestniczył w ramach Kampfgruppe „Dirlewanger” w pacyfikacji powstania warszawskiego. Później przesunięto go na przedmieścia Warszawy w celu zamknięcia powstańcom drogi z Puszczy Kampinoskiej na Żoliborz.
– 580 dywizjon kawalerii Osttruppen, który w sierpniu ’44 brał udział w pacyfikacji powstania warszawskiego, działając na Starym Mieście, Czerniakowie, a następnie Żoliborzu.
– Wśród oddziałów kolaboracyjnych szczególnie złą sławę zdobyli Ukraińcy służący w RONA Kamińskiego. Wsławili się licznymi grabieżami i bestialskimi zbrodniami na cywilach, w tym kobietach i dzieciach.

Jednak takie suche zestawienia nie wywierają dziś na nikim większego wrażenia. Dlatego wszystkim, którzy tak wielką troskę przywiązują do samopoczucia współczesnych Ukraińców, dedykuje bardziej plastyczny opis. Jego autorem jest Marek Hłasko, który w swym opowiadaniu „Drugie zabicie psa” (Kultura Nr 1-2 1965, Paryż) pisze: „…I nie uwierzyłaby chyba również i w to, że widziałem w czterdziestym czwartym roku w Warszawie, jak sześciu Ukraińców zgwałciło jedną dziewczynę z naszego domu a potem wyjęli jej oczy łyżką do herbaty; i śmieli się przy tym i dowcipkowali…”.

Ukraińców na niemieckim żołdzie bali się w powstańczej Warszawie wszyscy. Wobec bezmiaru ich zbrodni powstańcy w ogóle nie brali ich do niewoli. Na plecach malowano im dużą literę „U” i rozstrzeliwano.

https://myslpolska.info/2022/07/29/1-sierpnia-nie-jest-swietem-ukraincow/
https://www.youtube.com/watch?v=twDouTqS4c8
…po powstaniu.

102 rocznica Bitwy Warszawskiej (13 sierpnia 1920)

Ta rocznica już powinna być pięknie świętowana negując żydowskie kierownictwo bolszewików, a podkreślając, że walczyliśmy z Rosjanami! Ewentualny udział Ukraińców po stronie ZSRR zataić. No i koniecznie robić bohatera z Piłsudskiego, który uciekł przed bitwą.

Tutaj samo streszczenie wpisu:

W tym natłoku faktów można się pogubić i stracić główny wątek, więc w skrócie wyglądało to tak:

 • W maju 1919 roku przybywa do Warszawy Marchlewski i prowadzi rozmowy z najbliższymi współpracownikami Piłsudskiego
 • W czerwcu uaktywnia się na froncie południowym Denikin. Pod koniec lipca zdobywa Odessę i Kijów
 • W lipcu ponownie przybywa do Polski Marchlewski. Tym razem do Białowieży.
 • W połowie października bolszewicy gromadzą wszystkie siły przeciwko Denikinowi. 17 października generał Judenicz podchodzi do przedmieść Petersburga. W tym czasie wzdłuż całej zachodniej granicy rozciąga się front polski i… stoi w miejscu!
 • Na stacji w Mikaszewiczach stoi pociąg pancerny “Kaniów”, do którego doczepione są wagony osobowe, w których od 10 października przebywa delegacja sowiecka.
 • W styczniu 1920 roku linia frontu przebiega na Berezynie.
 • Pod koniec kwietnia bolszewicy koncentrują wojska na froncie północnym.
 • 20 kwietnia Piłsudski zarządza wycofanie części wojsk z frontu północnego i przerzucenie ich na front ukraiński.
 • 25 kwietnia, nie przejmując się postępującą koncentracją wojsk na froncie północnym, rzuca się Piłsudski na Wyprawę Kijowską.
 • 7 maja wojska polskie wkraczają do Kijowa.
 • 8 maja Piłsudski wydaje rozkaz natarcia i zdobycia miasta, w którym już jest jego wojsko.
 • 14 maja wojska bolszewickie uderzają na froncie północnym. Piłsudski przerzuca dywizje z Ukrainy na ten front.
 • 27 maja wkracza na front ukraiński armia Budiennego. Piłsudski przerzuca wojska z północy na Ukrainę.
 • 10 czerwca wojska polskie opuszczają Kijów.
 • 4 lipca Tuchaczewski atakuje na froncie północnym. W konsekwencji wojska polskie wycofują się aż pod Warszawę.
 • 15 sierpnia walki toczą się na przedpolach Warszawy.
 • 16 sierpnia manewr spod Dęblina odpycha wojska bolszewickie od Warszawy.
 • 26 sierpnia resztki rozbitych wojsk bolszewickich próbują utworzyć front biegnący od Grodna przez Białowieżę do Kamieńca Litewskiego i Tyszowca. W tym czasie stan liczebny armii polskich wzrasta do 900 tysięcy.
 • I dopiero po miesiącu, bo 21 września, Piłsudski decyduje się uderzyć na bolszewików.
 • 22 września ma miejsce bitwa niemeńska, która ostatecznie rozbija wojska bolszewickie.
 • 21 września, na tajnej konferencji, kilku członków CK partii podejmuje decyzję o skierowaniu wszystkich sił przeciwko Wranglowi.
 • 8 października wojska polskie docierają pod Mińsk. Bolszewickie władze miasta uciekają. Droga na Moskwę wolna.
 • 12 października podpisano wstępny traktat pokojowy pomiędzy Polską i bolszewikami.
 • 18 listopada bolszewicy zajmują Jałtę. Niedobitki armii Wrangla i cywile odpływają do Konstantynopola.
Plakat propagandowy 2
Plakat z okresu wojny 1920 roku.

Ilu współczesnych Polaków zdaje sobie sprawę z faktu, że J.Piłsudski – płatny agent niemiecki – sprowokował wojnę z sowiecką Rosją w interesie żydo-masonerii planującej rozprzestrzenienie żydo-bolszewickiej rewolucji na Niemcy i resztę Europy?

Tekst z sierpnia 2016r.

Była to pierwsza przymiarka do budowy Unii Europejskiej planowanej już w 1913r. przez żydowską światową finansjerę z USA i z Wlk.Brytanii. Unii z jednym, prywatnym, żydowskim bankiem centralnym – tak jak ma to miejsce współcześnie -, na wzór sprywatyzowanego przez Żydów w 1913r. amerykańskiego FED.

W 1918r. Międzynarodowy Żyd użył wszystkich swoich wpływów, żeby narodowy projekt restytucji Państwa Polaków legł w gruzach. Temu właśnie projektowi służył J.Piłsudski, który po doprowadzeniu do załamania polskiej obrony zdezerterował z pola walki w 1920r.

Co więc świętują 15 sierpnia żydo-reżimowe władze IIIRP oraz żydo-katolicy pielęgnujący kult J.Piłsudskiego nazywany „tradycją piłsudczykowską”? Czyżby tradycję zdrady na rzecz światowego syjonizmu, która pozornie i chwilowo, bo tylko do 1926r., do przewrotu majowego, została pokonana w warszawskiej bitwie?

A co byłoby, gdyby ten żydowski projekt się powiódł? Odpowiedź przyniosła żydowska gadzinówka Michnika (?) z 13-15 sierpnia 2016r.: po 1933r. w Niemczech, czyli po likwidacji żydowskiej Republiki Weimarskiej „Zniknęły też głośne w czasach republiki lokale kontaktowe lesbijek, homo- i transseksualistów (…)” (http://wyborcza.pl/)

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/08/14/100-lat-od-cudu-nad-wisla-potrzebny-nowy-znow-musimy-pokonac-zydo-bolszewie/

Również dobry tekst w powyższym linku z cytatu (kliknij).

gen. Jozef Haller
Generał Józef Haller na plakacie z okresu wojny polsko – bolszewickiej.

Rocznice sierpniowe – audycja WPS

Zapraszam do wysłuchania nagranej 8 lat temu przez Stowarzyszanie Wierni Polsce Suwerennej audycji na temat rocznic sierpniowych. Całe nagranie jest, krótkie zwięzłe i co najważniejsze na temat bez lania wody! Możemy w nim usłyszeć jak Polacy są manipulowani poprzez celebrację sierpniowych rocznic wykorzystywanych oczywiście w celach politycznych.

Mam nadzieję, że powyższe źródła informacji się Wam przydadzą i wzmocnią wiedzę, oraz świadomość. Jak ktoś ma jeszcze inne ciekawe strony, filmy dotyczące tych wydarzeń to zachęcam do podzielenia się w komentarzu.
Pozdrawiam!

5 3 głosy
Ranking Wpisu
Subscribe
Powiadom o
guest

3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Wiesław Liźniewicz
Gość
Wiesław Liźniewicz
1 rok o temu

Ja nawet nie potrafię tego skomentować. Ukrainomania przekracza wszelkie granice przyzwoitości. Ale to nie jest ważne, bo tak absurdalne kłamstwo nie jest groźne. Ważne jest coś innego. Zawsze wmawiano nam, że to wielkie zwycięstwo słowiańszczyzny nad światem Zachodu, czy coś w tym stylu. Pytanie zasadnicze brzmi: i co z tego? Zwycięstwo to wcale nie zlikwidowało potęgi Zakonu Krzyżackiego, więc nie osiągnęło celu politycznego. Zatem powód do chwały żaden. Jego potęgę zlikwidowała… reformacja. Rycerstwo Zakonu zaczęło masowo przechodzić na luteranizm i po potędze. W efekcie Zakon stał się tak słaby, że Wielki Mistrz musiał szukać opieki u króla polskiego i stąd Hołd Pruski, który też przedstawia się jako wielki sukces i dowód potęgi panującego króla, co jest nieprawdą.

Ewa-Maria
Gość
Ewa-Maria
1 rok o temu

Krew mnie zalewa gdy widzę jak ta zgraja rządzących moją Ojczyznę zeszmaciła. To się w mojej starej już głowie nie mieści . Straciłam już nadzieje, czy kiedykolwiek za to odpowiedzą. Jedynie może przed Bogiem.