Wskaźnik fundamentalny zwrotu z aktywów (ROA)

Wskaźnik fundamentalny zwrotu z aktywów (ROA)

Zwrot z aktywów (ang. ROA – Return On Assets) mówi nam jaką ma firma rentowność w stosunku do jej całkowitych aktywów. Dzięki niemu mamy podgląd jak efektywnie (wydajnie) firma zarządza ogółem swoich aktywów do generowania zysków. ROA jest bliźniaczym wskaźnikiem rentowości kapitału własnego. Obydwa wskaźniki są podstawą…