Pomarancze PEBIT miniatura

Wskaźnik fundamentalny Ceny do Zysku operacyjnego (P/EBIT)

Cena do Zysku operacyjnego (ang. Price to Earnings before Interest and TaxesP/EBIT) jest miarą wyceny spółki, która wyraża stosunek ceny jej akcji do zysku operacyjnego na jedną akcję. Wskaźnik P/EBIT jest użyteczny w analizie fundamentalnej spółek, ponieważ pozwala inwestorom na porównanie wyceny różnych spółek, biorąc pod uwagę ich zyski operacyjne. Im niższy wskaźnik P/EBIT, tym tańsza jest akcja w stosunku do jej zysków operacyjnych i tym bardziej atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów. Jednocześnie, wysoki wskaźnik P/EBIT może wskazywać na przewartościowanie akcji i wysokie oczekiwania inwestorów wobec danej spółki.

Ten wskaźnik jest dość rzadko używany, ale ma kilka fajnych cech mogących dać ważne informacje, które zostaną opisane poniżej. Ale uwaga. Musicie zrozumieć przed interpretacją wskaźnika czym jest EBIT! Inaczej nie ma sensu stosować tego wskaźnika.

Wzór P/EBIT

$$ \text{P/EBIT} = \frac {\text{cena jednej akcji}}{\text{EBIT jednej akcji}} $$

Najprościej mówiąc P/EBIT oblicza się poprzez podzielenie ceny jednej akcji przez zysk operacyjny na jedną akcję. Zysk operacyjny, inaczej zwany zyskiem przed odsetkami i podatkami (ang. Earnings Before Interest and Taxes – EBIT), to zysk uzyskiwany przez spółkę z jej podstawowej działalności przed potrąceniem odsetek i podatków. Powyższy wzór można zastąpić również wynikiem ilorazu Kapitalizacji rynkowej spółkiEBIT.

Cena akcji

Cena akcji spółki giełdowej to wartość, po jakiej inwestorzy są gotowi kupić lub sprzedać akcje danej spółki na giełdzie. Cena ta jest ustalana w wyniku interakcji pomiędzy kupującymi, a sprzedającymi na rynku, którzy składają oferty kupna i sprzedaży akcji. Kurs akcji spółki giełdowej może zmieniać się w czasie w zależności od różnych czynników, takich jak wyniki finansowe spółki, sytuacja na rynku, zmiany regulacji prawnych, sytuacja gospodarcza kraju, a także trendy na rynku.

Cena akcji spółki giełdowej jest ważnym wskaźnikiem, który umożliwia inwestorom ocenę wartości danej spółki na rynku i decyzję o kupnie lub sprzedaży jej akcji. Jednocześnie, cena ta może być wynikiem różnych czynników, które niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywistą wartość spółki (działalność J.P. Morganów, Goldmanów i spółki), dlatego analiza fundamentalna i techniczna są niezbędne w procesie inwestycyjnym!

Wzór na cenę akcji spółki giełdowej jest bardzo prosty i wynosi:

Cena akcji = Kapitalizacja rynkowa / Liczba akcji

gdzie:

 • Kapitalizacja rynkowa to wartość rynkowa spółki, czyli iloczyn liczby akcji i ich aktualnej ceny rynkowej. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana jako cena jednej akcji pomnożona przez liczbę akcji znajdujących się w obrocie.
 • Liczba akcji to ilość akcji danej spółki, która jest dostępna na rynku.

Wzór ten pokazuje, że cena akcji spółki giełdowej zależy od dwóch czynników: kapitalizacji rynkowej i liczby akcji. Jeśli wartość kapitalizacji rynkowej spółki rośnie, a liczba akcji pozostaje stała, to cena akcji będzie rosła. Z drugiej strony, jeśli wartość kapitalizacji rynkowej spada, a liczba akcji pozostaje stała, to cena akcji będzie spadała.

Zysk przed odsetkami i podatkami (EBIT)

EBIT to skrót od angielskiego terminu “Earnings Before Interest and Taxes”, co w języku polskim oznacza “Zysk przed odsetkami i podatkami”. Jest to miara dochodu operacyjnego przed uwzględnieniem kosztów finansowych i podatkowych.

Wzór na EBIT jest prosty i wynosi:

EBIT = Zysk operacyjny + Amortyzacja + Wynagrodzenia dla zarządu

Jednak jego zawartość już nie bywa taka prosta i staje się często mylona z Zyskiem Operacyjnym, a nim nie jest, ponieważ zawiera tylko:

 • Zysk operacyjny, ale tylko sam zysk generowany z podstawowej działalności spółki, czyli przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszty związane z produkcją i dystrybucją towarów lub usług. Jest ona ustalona w statusie lub umowie funkcjonowania spółki.
  W EBIT nie uwzględniamy pozostałej działalności operacyjnej. EBIT to miara dochodu operacyjnego spółki, czyli zysku, który jest generowany z jej podstawowej działalności. Pozostała działalność operacyjna to zyski lub straty z działalności pobocznej, która nie jest związana z podstawową działalnością spółki. Do pozostałej działalności operacyjnej zaliczamy zazwyczaj dochody lub straty związane z jej przedsięwzięciami, np. dochody z wynajmu nieruchomości, wynagrodzenia za konsultacje lub inne usługi, które spółka świadczy poza swoim podstawowym biznesem.
 • Amortyzacja to wartość odpisów amortyzacyjnych, czyli kosztów ponoszonych na utrzymanie i modernizację majątku trwałego spółki.
  Amortyzacja w EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) dotyczy tylko środków trwałych (np. maszyn, urządzeń, budynków, pojazdów), a nie środków nietrwałych (np. zapasów, towarów, materiałów biurowych).
 • Wynagrodzenia dla zarządu to koszty ponoszone na wynagrodzenia kadry zarządzającej, włącznie z bonusem i innymi dodatkowymi płatnościami.

Interpretacja P/EBIT

Największą zaletą wskaźnika P/EBIT jest to, że uwzględnia on tylko zysk operacyjny spółki, czyli zysk generowany z jej podstawowej działalności. Dzięki temu wskaźnik ten pozwala na bardziej dokładne porównanie wyceny spółek z różnych branż czy sektorów, które mają różną strukturę kosztów i odmienny poziom zadłużenia.

Ponadto do ważnych zalet P/EBIT zaliczmy:

 • Mniejszą podatność na manipulacje księgowe, niż na przykład popularny wskaźnik P/E, który uwzględnia zysk netto spółki, a ten może być wpływany przez różnego rodzaju koszty i przychody jednorazowe.
 • Niezależność od poziomu zadłużenia – P/EBIT jest mniej zależny od poziomu zadłużenia spółki niż np. wskaźnik P/E, który uwzględnia zysk netto, który jest już skorygowany o koszty finansowe. W związku z tym P/EBIT może być bardziej miarodajnym wskaźnikiem dla spółek, które mają znaczne zadłużenie.
 • Odporność na zmienność podatków – mogą one znacznie wpłynąć na wynik netto spółki i wpłynąć na wartość wskaźnika P/E, jednak EBIT nie jest wrażliwy na podatki i zapewnia bardziej stabilną miarę wartości spółki.
 • Uwzględnia wielkość spółki poprzez analizowanie jej wyniku operacyjnego. Wartość EBIT jest proporcjonalna do wielkości spółki, co oznacza, że mniejsze spółki zwykle mają niższy wynik EBIT niż większe spółki. Stosując wskaźnik P/EBIT, inwestorzy mogą porównywać wartość spółek o różnej wielkości.

Niestety wskaźnik P/EBIT zawiera także wady, które musimy sprawdzić za pomocą innych parametrów:

 • Ignorowanie kosztów pozwalających na utrzymanie biznesu – EBIT uwzględnia jedynie koszty bezpośrednio związane z działalnością operacyjną spółki, a nie uwzględnia innych ważnych kosztów biznesowych, takich jak np. koszty marketingu, badania i rozwoju. W rezultacie wskaźnik P/EBIT może dać fałszywe wrażenie o rzeczywistej rentowności spółki.
 • Brak uwzględnienia sytuacji finansowej spółki – nie bierze pod uwagę sytuacji finansowej spółki, takiej jak zadłużenie czy poziom wolnych środków pieniężnych. W rezultacie może to prowadzić do przeceniania lub przewartościowywania spółek.
 • Brak uwzględnienia zmienności wyników – nie uwzględnia zmienności wyników operacyjnych spółki. Dlatego może on nie być odpowiedni dla spółek o bardzo zmiennej rentowności, takich jak np. spółki z sektora technologicznego czy start-upy.
 • Brak uwzględnienia kosztów podatkowych – nie uwzględnia kosztów podatkowych, co może prowadzić do niedoszacowania rzeczywistej rentowności spółki. Warto zwrócić uwagę, że spółki z różnych krajów mogą mieć różne stawki podatkowe, co dodatkowo utrudnia porównywanie ich za pomocą wskaźnika P/EBIT.

Istotą tego wskaźnika jest wskazanie, ile inwestorzy są skłonni zapłacić za każdy jednostkowy dochód spółki przed opodatkowaniem i odsetkami. Jednak jak widzicie po powyższym ma on swoje mocno specyficzne cechy dlatego nie sugeruję używać go do spółek badawczych, oraz innych prowadzących wyjątkową działalność. Za to świetnie sprawdzi się w przemyśle, albo działalnościach zwłaszcza takich, które już mogłyby funkcjonować w pierwszej połowie XX wieku. Jeśli macie dodatkowe pytania, albo informację o tym wyjątkowym wskaźniku fundamentalnym zachęcam do komentarza.
Pozdrawiam!

5 1 głos
Ranking Wpisu
Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
looolzx
Admin
1 rok o temu

W końcu nadrobione, dziękuje za dalsze przekazywanie wiedzy!