Stal Produkt most miniaturka

Stalprodukt: inwestycja w klasyczny przemysł metalurgiczny

Witam wszystkich w nowej spółce na blogu. Wpadła mi ona w oko po obejrzeniu webinaru na Squaber z cyklu TOP 10 spółek na 2024 rok. Jedną z wytypowanych spółek był właśnie Stalprodukt S.A. Główną myślą przewodnią było izolowanie się świata zachodniego od Chin w ramach rywalizacji geopolitycznej. Wynikiem tego jest przenoszenie produkcji do Polski.

Drugą kwestią poruszaną na webinarze był totalny krach na rynku praw do emisji Dwutlenku Węgla (CO2). Mówimy to o -40% od szczytu. Redukuje to ryzyko przemysłowe przynajmniej na pierwsze półrocze 2024. Jak widać rabini wszystko sprzedadzą. Bawią się nawet w Boga wyskakując z takim czymś jak prawa do emisji CO2… Przyjrzałem się wykresowi i rzeczywiście widać na nim działanie dużego kapitału.

Link do webinaru, ale trzeba mieć konto premium by obejrzeć: https://edukacja.squaber.com/webinaria/cykliczne-spotkanie-analityczne/cykliczne-spotkanie-analityczne-20240122

Opis Spółki

Stalprodukt S.A. jest wiodącym producentem wysokoprzetworzonych wyrobów ze stali, takich jak blachy transformatorowe i rdzenie toroidalnekształtowniki gięte na zimnosystemy drogowych barier ochronnych oraz wyroby centrów serwisowych blach walcowanych na zimno i na gorąco. Stalprodukt S.A. jest też dystrybutorem szerokiej gamy wyrobów hutniczych.

Markę i pozycję rynkową firma zawdzięcza pracy i postawie zatrudnionych w niej ludzi, stanowiących jej najcenniejszy kapitał.

Misją Spółki jest zwiększanie udziału na rynkach działania poprzez zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów, gwarantując przy tym osiągnięcie sukcesu firmy.

Celem Spółki jest realizacja celu zasadniczego istnienia organizacji gospodarczej, tj. wypracowywanie zysku przy poszanowaniu zasad: gospodarności, przedsiębiorczości, rentowności i zasady rachunku ekonomicznego.

Przyjęte zasady przekładają się w szczególności na: doskonalenie wszelkich procesów w firmie, elastyczność przystosowania się do zmieniających się warunków, gotowość do podejmowania i twórczego rozwiązywania problemów, poprawę jakości wyrobów, rozwój firmy, podnoszenie jej wartości oraz zgodne z oczekiwaniami wykorzystanie kompetencji i predyspozycji jej pracowników.

Pracownicy Spółki wspólnie realizują misję firmy wykorzystując swój zapał, energię i kreatywność. Pamiętają, że JAKOŚĆ PRODUKTÓW I PROCESÓW, SPEŁNIANIE OCZEKIWAŃ KLIENTÓW, PODNOSZENIE WARTOŚCI DLA AKCJONARIUSZY, TERMINOWE REALIZOWANIE ZOBOWIĄZAŃ, DOSKONAŁA WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ ETYKA I KULTURA W KAŻDYM DZIAŁANIU to najcenniejsze dla firmy wartości.

https://www.stalprodukt.com.pl/o-nas/misja/

Wyniki za IV kw. 2024

Niestety sytuacja fundamentalna spółki uległa pogorszeniu. Jeszcze w bardzo niebezpiecznym wypadku, gdzie wieloletnia seria wzrostowa zamienia się w straty. Powody tego są w poniższym komunikacie. Jest to efektem działania globalistów, gdzie poszczególne regiony świata masowo produkują dane dobra, albo służą jedynie jako baza surowcowa. Moim zdaniem najładniej to widać po przemyśle odzieżowym, gdzie Bangladesz i okolice szyją z toksycznych tkanin masówkę na cały świat.

Jeszcze napięcia geopolityczne na linii USA vs Chiny. Jankesy mocnymi cłami blokują swój rynek przed konkurencją z Chin, która by ich wykończyła przy takich kosztach produkcji. Jeszcze jak Trump by został prezydentom to już Chińczyk ani grama stali w USA nie sprzeda. To się pchają do Europy, ponieważ to bogaty kontynent.

Stalprodukt szacuje, że miał w IV kw. 9,1 mln zł skonsolidowanej straty netto

Stalprodukt szacuje, że miał w IV kw. 2023 roku 9,1 mln zł skonsolidowanej straty netto oraz 27,7 mln zł skonsolidowanej starty operacyjnej – podała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał 50,6 mln zł zysku operacyjnego w IV kw. oraz 39,1 mln zł zysku netto.

Spółka szacuje, że skonsolidowane przychody w IV kw. wyniosły 1 mld zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 1,03 mld zł przychodów.

Przychody z segmentu blach elektrotechnicznych w IV kw. 2023 r. wyniosły 253 mln zł, a z segmentu profili – wyniosły 153,2 mln zł.

W komunikacie wskazano, że znaczące spadki przychodów ze sprzedaży były efektem spadku cen wyrobów wszystkich segmentów operacyjnych Grupy Stalprodukt, co – obok słabej koniunktury gospodarczej – było główną przyczyną poniesienia przez Grupę Kapitałową Stalprodukt straty w IV kw. 2023 r. Dodatkowo w segmencie cynku odnotowano spadki cen oraz niewielkie spadki wolumenów sprzedaży.

Stalprodukt zwraca uwagę na niekorzystną sytuację w segmencie blach elektrotechnicznych, w którym istotny wpływ na wyniki miały zarówno znaczące spadki cen, jak i wolumenów sprzedaży, które wynikały z następujących uwarunkowań rynkowych:

• stale rosnąca nadwyżka zdolności produkcyjnych chińskich producentów blach transformatorowych,

• polityka rządu chińskiego nastawiona na eksport (w obliczu słabszego rynku krajowego),

• przewaga kosztowa chińskich producentów, co skutkuje lepszą ich konkurencyjnością i możliwością oferowania wyrobów po znacznie niższych cenach, niż w przypadku producentów unijnych,

• asymetria polityki ochronnej pomiędzy rynkiem UE a Chinami, polegająca na cłach eksportowych na rynek chiński dla producentów unijnych w wysokości 46,3 proc. a minimalną ceną importową (dla najniższych gatunków) w wysokości 1536 EUR/t (i cłem w przypadku różnicy między ceną minimalną a ceną wyrobu importowanego),

• biorąc pod uwagę powyższe oraz znacznie wyższe koszty produkcji producentów unijnych, w polityce UE brak obecnie faktycznej ochrony rynku.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2024 r. (PAP Biznes)

mcb/ asa/

https://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/3552226,stalprodukt-szacuje–ze-mial-w-iv-kw–9-1-mln-zl-skonsolidowanej-straty-netto

Nowe wskaźniki dodam jak Squaber zaktualizuje. Ale to będzie dopiero po oficjalnej dacie raportu 29 lutego 2024 roku.

Wykres

Poniżej wykres ze strefą popytową. Składa się ona z:

 • 0,618 Fibonacciego całej fali wzrostowej,
 • Projekcja (długość) 1,13 ostatniej, skończonej fali spadkowej w trendzie wzrostowym. Po prostu korekta 1:1 🙂
 • Okrągłego, psychologicznego poziomu 220 zł,
 • Stadka szpulek zaznaczonego lekko błękitnym markerem po lewej stronie wykresu.

Rozegranie proste. Czekanie aż zejdzie do strefy i się na niej zatrzyma. Jak nie zejdzie to po wybiciu tej górnej linii wideł Andrewsa. Zaczepienie lekko przesunąłem by pominęło knot i lepiej odwzorowywało zachowanie kursu.

Stal Produkt dzienny po 15 02 2024

23.02.2024 (Akt. 1)

Kurs tuż przed wstępnymi wynikami zrobił wystrzał w górę. Ktoś miał info wewnętrzne. Niestety jak już je opublikowano ukazana została strata i problemy firmy (opisane powyżej). Wytworzyła się nam w piątek świeca z VSA typu Upthrust. Jest to sygnał słabości z VSA polegający na chwilowym podbiciu ceny w trendzie spadkowym. Dodatkowo jest na dużym wolumenie i to największym dotąd widzianym. Więc ukryta podaż odsłoniła się na wykresie. Zobaczcie jak to wygląda:

Stal Produkt dzienny po 23 02 2024

Jak widać cena zatrzymała się idealnie w strefie, ale jak widać wstępny raport został rozegrany bardzo nieuczciwie, gdy większość inwestorów nie była w stanie zareagować. Muszę teraz poczekać i nie łapać akcji przy tak dużej podaży tym bardziej, że już poziomy między 230 zł do 235 zł po profilach wolumenu stanowić będą mocny opór. Musi się więc kurs od nowa budować. Jakby jednak podaż mocno uderzyła to idziemy pod strefę. Wtedy bardzo interesujący jest kurs 214 zł, który wywołał Bag Holding.

Teraz łapanie Stal Produkt obarczone jest większym ryzykiem, więc zaktualizuje sygnał, gdy podaż zostanie zastopowana.

Parametry

Jak zwykle ze Squabera. Zauważcie, że spółka w odniesieniu do zysków już bardzo tania. Jedynie z marżami jest problem, ale stabilizacja cen surowców i kontraktów powinna je podnieść. Warta uwagi jest też bardzo duża dywidenda wypłacana najczęściej w lipcu.

Stal Produkt parametry po 15 02 2024

Podsumowanie

Szanse na wzrost wartości spółki są związane z rosnącym popytem na stal, inwestycjami w nowe technologie i ekspansją na nowe rynki. Spółka zaprezentowała poniżej plany rozwoju na bieżącą dekadę. Poniżej skrócona główna część:

17 lutego 2023 r. Zarząd Spółki opublikował informację na temat założeń kierunków działań strategicznych Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. na lata 2023-2030.

Podstawowe ryzyka zdefiniowane w działalności Grupy obejmują m.in.:

 • możliwe ograniczenia w dostawach energii elektrycznej i surowców;
 • ryzyko znaczących wzrostów kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego;
 • dalsze zaostrzanie regulacji dotyczących polityki klimatycznej, Zwłaszcza wprowadzenie nowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych (o 62% dla sektorów objętych EU ETS do 2030 roku jest poważnym wyzwaniem na najbliższe lata dla podmiotów energochłonnych, jakimi są ZGH oraz HCM, a spełnienie jej wymogów daje gwarancję dalszego funkcjonowania tego segmentu działalności;
 • skutki wprowadzenia tzw. granicznego podatku węglowego (CBAM), w tym m.in. wycofywanie darmowych uprawnień do emisji CO.

Główne cele do osiągniecia przez Grupę to:

 • poprawa efektywności energetycznej (m.in poprzez zabudowę źródeł kogeneracji o łącznej mocy ok. 22 MW, przebudowę linii technologicznych),
 • dekarbonizacja produkcji Grupy (m.in. przez eliminację wykorzystania węgla energetycznego, zastąpienie wodoru „szarego” tzw. „zielonym”, budowę własnych źródeł OZE).

Cele mierzalne to przede wszystkim obniżenie emisji CO2 (łącznie w zakresie emisji bezpośrednich i pośrednich):

 • w obszarze przetwórstwa stali – o 72 tys. ton/rok, tj. o 55%;
 • w obszarze produkcji cynku:
  • w procesie elektrolizy (ZGH) – o 266 tys. ton/rok, tj. o 50%;
  • w procesie ISP (HCM) – o 96 tys. ton/rok, tj. o 20%;
 • obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną o ok. 268 GWh/rok, co stanowi ok. 40% aktualnego zużycia.

Łączne nakłady na ww. projekty wyniosą do 1 mld zł w okresie do 2030 r., z udziałem obszarów przetwórstwa stali i produkcji cynku po ok. 50% w tych wydatkach.

Łączne efekty w postaci zmniejszenia zapotrzebowania głównie na zakup energii elektrycznej i gazu wyniosą – po zakończeniu realizacji pełnego programu – ok. 290 mln zł/rok.

Nowym obszarem działalności Grupy jest projekt budowy budynków komercyjnych, tj. biurowca oraz lokali na wynajem w formule PRS (ang. Private Rented Sector) przy ul. Wadowickiej/Tischnera w Krakowie – „Tischnera Green Town”.

W założeniu osiedle ma być neutralne pod względem wpływu na środowisko oraz składać się z nowoczesnych budynków z wysoką oceną BREEAM, zasilanych źródłami kogeneracji (opartej docelowo na „zielonym” wodorze), energią uzyskiwaną z paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachach i elewacjach budynków oraz wykorzystaniem pomp ciepła i wody opadowej. Projekt zakłada również miejsca ładowania dla samochodów elektrycznych.

Realizacja inwestycji nastąpi w 2 etapach:

 • I etap: budowa 38 tys. m2 powierzchni biurowej oraz ok. 90 tys. mpowierzchni lokali na wynajem w formule PRS,
 • II etap: dodatkowo ok. 45 tys. mmetrów kwadratowych powierzchni biurowej lub mieszkalnej (w zależności od uwarunkowań rynkowych).

Łączny koszt budowy etapu 1 szacuje się na ok.1 mld zł, natomiast łączne roczne przychody etapu 1 to min. 125 mln zł.

Zarząd Stalproduktu mimo zaplanowanych ambitnych projektów inwestycyjnych zamierza kontynuować przyjętą politykę regularnej wypłaty dywidendy, która zakłada przeznaczanie na ten cel od 15 do 25 proc. jednostkowego zysku netto.

Z pełną treścią raportu bieżącego można zapoznać się tutaj: raport nr 3 z dnia 17.02.2023 r.

https://www.stalprodukt.com.pl/nowe-kierunki-dzialan-strategicznych-dla-grupy-stalprodukt-na-lata-2023-2030/

Wpis będzie aktualizowany zgodnie ze scenariuszami opisanymi w nagłówku wykres i jeśli będą ważne wydarzenia dla spółki.
Pozdrawiam

5 2 głosy
Ranking Wpisu
Subscribe
Powiadom o
guest

5 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
warsaw_estate
Gość
warsaw_estate
1 miesiąc o temu

rzeczywiście banda złodziejska pięknie rozegrała, dzień przed fatalnymi wynikami bardzo silna podbitka później zjazd i nikt mi nie powie, że ta nasza giełda to nie szulernia 🙂

Warsaw_estate
Gość
Warsaw_estate
1 miesiąc o temu

No i jebut 🙂 takie wyniki 🙂

warsaw_estate
Gość
warsaw_estate
2 miesięcy o temu

tak się składa, że znam sprawę budowy przy ul Tischnera w Krakowie, rzeczywiście maja ambitne plany na budowę biurowca wysokiej klasy, energooszczędnego oraz PRS-u. Pan prezes zdecydował się na formułę budowy w systemie gospodarczym bedą zlecać pakiety poszczególnym firmom zamiast jednemu generalnemu wykonawcy, widać podejście polskiego łakomego na każdy milion przedsiębiorcy który myśli że zaoszczędzi a tak de facto wyjdzie na to samo albo jeszcze drożej ale parcie na wynik jest. 125 ml przychody z tego pierwszego etapu to fikcja, te dane trzeba podzielić na pół, rynek biurowy stoi, znaleźć klienta jest bardzo trudno, wiele budynków w Krakowie pustych (nawet na przeciwko tej ich planowanej lokalizacji).
Co do handlu stalą to na pewno się znają, mają wyniki (tylko pamiętajcie, że dużo zarobili na spekulacji w ostatnich latach np. tak jak Cognor czego by nie było w czasie kiedy rynek był stabilny) i ich założenia mogą być zbyt optymistyczne
Mimo wszystko spółka warta uwagi ale ja się zainteresuję z myślą, żeby nie trzymać długo tylko zarobić kilka procent.
pozdrawiam