Wskaźnik fundamentalny Marży zysku netto

Wskaźnik fundamentalny Marży zysku netto

Marża zysku netto (prościej Marża netto) mierzy ile zysku lub dochodu netto jest generowane jako procent przychodów. Inne nazwa wskaźnika to Rentowność sprzedaży netto, Rentowność Netto Przychodów Ogółem (ang. ROS) lub Zwrot ze Sprzedaży. Ukazuje on jaką marżę czystego zysku stanowi sprzedaż. Stanowi…