MZN miniatura

Wskaźnik fundamentalny Marży zysku netto

Marża zysku netto (prościej Marża netto) mierzy ile zysku lub dochodu netto jest generowane jako procent przychodów. Inne nazwa wskaźnika to Rentowność sprzedaży netto, Rentowność Netto Przychodów Ogółem (ang. ROS) lub Zwrot ze Sprzedaży. Ukazuje on jaką marżę czystego zysku stanowi sprzedaż. Stanowi ona jedno z najważniejszych wskaźników kondycji finansowej firmy. Śledząc wzrosty i spadki marży zysku netto, firma może ocenić, czy obecne praktyki się sprawdzają i prognozować zyski w oparciu o przychody.

Wzór Marży zysku netto

$$ MZ Netto = \frac {\text{zysk netto}}{\text{przychody}} * \text{100%} $$

Wynik to iloraz Zysku Netto (dzielna) i Przychodów (dzielnik) wyrażony w procentach.

Składniki wzoru:

Zysk Netto

Zysk Netto pokazuje ile firma zarabia “na czysto”, czyli po potrąceniu podatków (głównie podatek dochodowy). Stanowi on źródło powiększania Kapitału Własnego. Ujemną wartość tego wskaźnika nazywamy Stratą, pamiętając przy tym, że generowanie zysku stanowi główny sens działania przedsiębiorstwa – w tym spółki akcyjnej np. PKP Cargo 🙂
Stanowi on część zysku brutto zgodnie z wzorem:

Zysk brutto – podatki = zysk netto przedsiębiorstwa

Przychody

Przychody ogółem (przychody z całokształtu działalności) obejmują przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe.

Przychód to inaczej łączna wartość pieniężna, którą przedsiębiorca uzyskuje za sprzedaż swoich dóbr, usług czy towarów w danym okresie rozliczeniowym. Obliczając przychód firmy, bierze się pod uwagę wyłącznie wartość netto, czyli nie oblicza się podatku VAT. Do łącznej wartości przychodu nie nalicza się udzielonych bonifikat, skont oraz wartości zwróconych towarów. Przychód oblicza się w konkretnym okresie, zazwyczaj miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Należy pamiętać, że wysokość przychodu nie informuje przedsiębiorcy o faktycznej sytuacji finansowej. Dzieje się tak dlatego, że od przychodu należy jeszcze odjąć koszty jego uzyskania, czyli wszystkie koszty związane z działalnością gospodarczą, poniesione w danym okresie. Uzyskana w ten sposób kwota to dochód, od którego przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

(…)

Przychód w firmie to suma wartości sprzedanych towarów czy usług. Dla przedsiębiorców to bardzo istotna informacja, ponieważ uzyskany przez firmę przychód działalności jest podstawą do obliczenia podatku dochodowego za konkretny miesiąc. Przedsiębiorca musi mieć to zaksięgowane i wykazać sumę przychodu w Urzędzie Skarbowym.

https://www.bibbyfinancialservices.pl/centrum-wiedzy/poradnik-przedsiebiorcy/2020/co-to-jest-przychod

Szczegółowo źródła przychodu opisuje Ustawa o Podatku Dochodowym. Rząd podaje za co chce haracz. Nie będę tego pisał dokładnie na blogu, ponieważ ten wpis byłby dłuższy od przeciętnej książki. Zainteresowanych odsyłam do ustawy 🙂

Przykładowe Obliczanie

Na przykładzie największej spółki programującej gry komputerowe czyli CD-Projekt. Zwróćcie uwagę jak wyniki mocno skaczą w zależności od premier głównego produktu. Czyli spółka typowo sezonowa i trzeba koniecznie to wziąć pod uwagę rozgrywając ją.

Wiersz Zysk (strata) netto (tyś.) zaznaczony na niebiesko dajemy do licznika (góra), a Przychody netto ze sprzedaży (tyś.) mające zielone obramowanie do mianownika (dół). Wynik wyrażamy w procentach, stąd mamy w równaniu mnożenie przez 100%.

I liczymy (wartości w tysiącach złotych):

MZN rownanie 1

Po dodawaniu otrzymuję równanie z wynikiem, które zaokrąglam do części setnych (dwa miejsca po przecinku):

MZN rownanie 2

Jeszcze sprawdzam ze Squaber:

MZN wpis CDP ze Squaber

Jak widać wynik się zgadza 🙂 Mało tego marżowość firmy informatycznej jak przystało na tą branżę jest bardzo dobra. Ale niepokoi duży spadek Marży zysku netto R/R (rok do roku, czyli po 12 miesiącach), zaznaczony czerwonym obramowaniem. Jest to w dużej mierze także spowodowane szacunkiem wydania kolejnej dużej gry z segmentu AAA (Wiedźmin 4) dopiero w 2026 roku.

Interpretacja Marży Zysku Netto

Jak we wstępie napisałem ten wskaźnik liczy zysk “na czysto”. Zatem Marża Zysku Netto jest procentem zysku wygenerowanego z przychodów po uwzględnieniu wszystkich wydatków, kosztów (w tym koszty pomocnicze jak np. dystrybucja produktu) i pozycji przepływów pieniężnych. Zatem ona ma kluczowe znaczenie na prognozowanie przyszłych zysków firmy (EPS).

Zysk na akcję (ang. Earnings per share – EPS) można zdefiniować jako zysk netto przypadający na jedną akcję. Wskaźnik ten informuje jaka wielkość zysku netto przypada na jedną akcję. Zysk na akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku spółki pomniejszonego o wypłacone dywidendy przez sumę wszystkich akcji.

https://www.xtb.com/pl/edukacja/zysk-na-akcje-eps-co-to-jest-zysk-na-akcje

Czyli najprościej rozumując obserwując wzrosty bądź spadki Marży Zysku Netto możemy przewidzieć, czy najpopularniejszy wskaźnik Cena/Zysk Netto (C/Z, P/E), będzie nam w przyszłości rósł bądź spadał. Każda złotówka sprzedaży netto generuje większy zysk netto, co daje wyższą efektywność przedsiębiorstwa.

Niższe poziomy tego miernika informują o większej ilości sprzedaży, którą musi osiągnąć firma dla uzyskania odpowiedniej wartości zysku. Co ciekawe niska wartość Marży Zysku Netto występuje także w przedsiębiorstwach z krótkim cyklem produkcji i sprzedające dobra szybko zbywalne. Firma mająca długi czas produktu finalnego powinna mieć wysokie Marże Zysku Netto. Wynika to z faktu długiego czasu zamrożenia kapitału i dużego ryzyka operacyjnego (wzrastającego, wraz z wydłużonym tokiem produkcyjnym). Zatem firma musi sobie amortyzować takie ryzyko dużymi marżami.

Z powyższego wynika, że również ten wskaźnik jak i z resztą wszystkie wskaźniki rentowności muszą być porównywane do firm, spółek działających w tych samych branżach. Najlepiej do najbliższych konkurentów wytwarzających podobny produkt.

Co ważne dzięki temu wskaźnikowi widzimy ile firma zarabia ze swojej głównej działalności. Jeżeli przy mocnej recesji wartość Marży netto danej spółki rośnie to mamy skrajnie duże prawdopodobieństwo mocnego odbicia cen tych akcji, gdy już sytuacja na szerokim rynku się uspokoi. Tak się stało np. na akcjach Apple po 2008 roku. Kurs spadał, ale marża lekko rosła. Przy okazji mamy wiadomość o wysokiej jakości zarządu danej spółki.

Podsumowując Rentowność Netto Przychodów Ogółem (ang. ROS) (lub Marża Zysku Netto) informuje nas o różnicy procentowej różnicy między kosztami produkcji, a ceną sprzedaży po odliczeniu kosztów. Zatem dzięki temu wskaźnikowi dodając do powyższych informacji wiemy też, czy firma może tworzyć finansową poduszkę bezpieczeństwa. Przykładowo spadające marże i wzrost zadłużenia to zabójcza kombinacja. Wzrastająca Marża Netto pomaga redukować dług.

Mam nadzieję, że wpis się spodobał. Będzie on również uaktualniany w przyszłości. Jak macie pytania, albo informację o Marży Zysku Netto zachęcam do zostawiania komentarza.
Pozdrawiam!

5 5 głosy
Ranking Wpisu
Subscribe
Powiadom o
guest

3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Kimal
Gość
Kimal
1 rok o temu

Czekamy na więcej:)

looolzx
Admin
1 rok o temu

Fajnie opisane – będę wracał!