Cena do sprzedazy miniaturka

Wskaźnik fundamentalny Cena do Sprzedaży (P/S)

Cena do Sprzedaży (po ang. Price to Sales, skrót P/S) pokazuje jak rynek wycenia każdą złotówkę (lub inna waluta) sprzedaży spółki w stosunku do kursu jej akcji. Im niższa wartość wskaźnika P/S tym inwestycja jest atrakcyjniejsza. Pionierem używania tego wskaźnika jest Kenneth Fisher, który opisał go w swojej książce “Super Stocks” jako alternatywę dla klasycznego wskaźnika Cena/Zysk (C/Z, P/E). Główną bolączką Ceny/Zysk według Fishera były zyski (nawet z dobrych spółek) mogące ulegać znacznym wahaniom z roku na rok. Wskaźnik Ceny do Sprzedaży niweluje ten problem.

Wzór na Cenę do Sprzedaży (P/S)

Najłatwiejszy wzór do obliczania P/S (C/S po polsku), czyli iloraz aktualnej ceny akcji w liczniku i kolejny iloraz sprzedaży brutto podzielonej przez liczbę akcji danej spółki w mianowniku:

$$ \text{P/S} = \frac {\text{Cena akcji}}{\text{Sprzedaż brutto / Liczba akcji}} $$

Oprócz niego używany jest również wzór z przychodami (tylko ze sprzedaży) dla pojedynczej akcji:

$$ \text{P/S} = \frac {\text{Cena akcji}}{\text{Przychód na jedną akcję}} $$

Oraz biorąc pod uwagę Kapitalizację Rynkową (cena akcji * liczba akcji w obrocie giełdowym):

$$ \text{P/S} = \frac {\text{Kapitalizacja Rynkowa}}{\text{Przychody Roczne}} $$

W tym wzorze dzielimy przez Przychody Roczne ze sprzedaży (z ostatnich 12 miesięcy) lub Całkowitą Sprzedaż.

Zauważcie, że skoro we wzorze do obliczania wskaźnika Ceny do Sprzedaży mamy wartość, która ulega ciągłej zmianie (kurs akcji), czyli w trakcie sesji i po niej wartość wskaźnika też będzie ulegać wahaniom w zależności od dynamiki zmian ceny w trakcie obrotu giełdowego. Większe zmiany nastąpią w wyniku padania wyników (nowe zmienna sprzedaży do wzoru) lub w trakcie komunikatów rynkowych, czy innych zmiennych losowych jak np. wystąpienia polityków.

Cena akcji

Inaczej kurs akcji, czyli po prostu kwota w jakiej dokonano ostatniej transakcji kupna/sprzedaży. By ktoś kupił, ktoś musi sprzedać. Czyli mamy klasyczne działanie mechanizmu popytu i podaży.

Kurs akcji to jej cena wyrażona najczęściej w jednostkach pieniężnych. Na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych (GPW). Kurs akcji określa się w złotych, choć regulamin giełdy dopuszcza również wyznaczanie kursu akcji w EUR lub USD.

Jak cena każdego innego dobra, produktu czy usługi, tak i cena (kurs) akcji odzwierciedla zależności zachodzące pomiędzy popytem i podażą. Jeżeli więc ilość (wartość) ofert sprzedaży przeważa nad liczbą ofert kupna, kurs obniża się. Gdy propozycje kupna przewyższają ilość oferowanych walorów to kurs rośnie.

Obrót akcjami służy, dąży do ustalenia rzeczywistej wartości danej spółki akcyjnej, określonego dobra czy usługi. [1]

Cena akcji odzwierciedla wszystkie informacje, jakie z punktu widzenia inwestora są istotne i jakie powinny stanowić podstawę do podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych. Zakłada się, że efektywność informacyjna wpływa na kształtowanie się kursu akcji na rynkach kapitałowych. Należy wspomnieć jednak, że założenie to nie uwzględnia niektórych anomalii, jak efekt weekendu, efekt małych spółek, cena/zysk oraz szeregu czynników psychologicznych wynikających z ekonomii behawioralnej.[2]

https://mfiles.pl/pl/index.php/Kurs_akcji

Sprzedaż brutto

Sprzedaż brutto jest miarą całkowitej sprzedaży przedsiębiorstwa, bez uwzględnienia kosztów związanych z generowaniem tej sprzedaży. Formuła sprzedaży brutto jest obliczana poprzez zsumowanie wszystkich faktur sprzedaży lub powiązanych transakcji przychodów. Jednak sprzedaż brutto nie obejmuje kosztów operacyjnych, wydatków podatkowych ani innych opłat — wszystkie one są odejmowane w celu obliczenia sprzedaży netto.

Interpretacja P/S

Wskaźnik fundamentalny Ceny do Sprzedaży (ang. P/S, pol. C/S) stanowi zarówno alternatywę jak i uzupełnienie wskaźnika Cena/Zysk (C/Z, P/E). Wskaźnik P/S działa podobnie do wskaźnika P/E z tą różnicą, że zamiast zysków stosuje się sprzedaż. W przypadku podobnej wartości wskaźników Ceny do Zysku dla danych spółek przed podjęciem decyzji zakupu akcji możemy posilić się Ceną do Sprzedaży. Wtedy wybieramy spółkę z lepszą wartością tego wskaźnika (im mniejsza tym lepsza). W obliczu braku zysków generowanych przez spółki (ujemne P/E), wykorzystujemy cenę jaką płacimy za jedną złotówkę (lub inną walutę) sprzedaży firmy do porównywania ich wycen.

Główną zaletą korzystania ze wskaźnika P/S jest to, że można go używać do wyceny spółek, które nie są jeszcze rentowne na linii zysku operacyjnego, EBITDA lub zysku netto, lecz fakt ten jest również główną wadą. Innymi słowy: sprzedaż danego przedsiębiorstwa ulega dużo mniejszym wahaniom niż jego zyski dlatego wskaźnik ceny do sprzedaży będzie lepszy od ceny do zysku po przykładowych wydarzeniach:

  • nabycia/sprzedaży nieruchomości, maszyn, albo innego drogiego sprzętu,
  • rozpoczęcia badań (zyski w późniejszym terminie),
  • spółka cykliczna (zmienne zyski między danymi sezonami),
  • młoda spółka na giełdzie (ale tutaj mamy dodatkowo inne ryzyka niż tylko brak/małe zyski),
  • sztuczek z księgowaniem zysków w innym kwartale.

Wskaźnik ceny do sprzedaży nie uwzględnia również zadłużenia w bilansie spółki, czyli dźwigni finansowej (stosunek długu do kapitału własnego). W pewnym momencie dług będzie musiał zostać spłacony, a z długiem wiążą się koszty odsetek. Wskaźnik ceny do sprzedaży jako metoda wyceny nie uwzględnia tego, że spółki o wysokim poziomie zadłużenia będą ostatecznie potrzebowały wyższej sprzedaży do obsługi długu. Dlatego musimy patrzeć, czy zbyt atrakcyjna P/S nie występuje razem z wysokim Zadłużeniem Ogólnym.

Wskazówki z “Super Stocks” K. Fisher

Dlaczego w ogóle należy brać pod uwagę wskaźniki cena do sprzedaży? Ponieważ mierzą one popularność w stosunku do wielkości firmy. Wskaźniki cena do sprzedaży są wartościowe, ponieważ część sprzedażowa relacji jest z natury bardziej stabilna niż większość innych zmiennych w świecie korporacji.

Kenneth Fisher

Główna idea z książki “Super Stocks” polega na tym by kupować akcję w oparciu o przyczyny wyników, a nie o same wyniki:

Aby z powodzeniem kupować akcje, należy wyceniać je w oparciu o przyczyny, a nie wyniki. Przyczyny to warunki prowadzenia działalności, produkty o strukturze kosztów umożliwiającej sprzedaż. Wyniki wypływają stamtąd, zyski, marże zysku, a w końcu zysk na akcję.

Ta książka zawiera również trzy kluczowe zasady dotyczące tego wskaźnika:

  1. Unikaj akcji o P/S większym niż 1,5 i nigdy nie kupuj tych o P/S przekraczającym 3. W tym przypadku płacisz 3 USD za każdy 1 USD sprzedaży. Przyznaje, że akcje z tak wysokim P/S mógłby rosnąć w cenie, ale tylko w oparciu o szum, a nie o cokolwiek merytorycznego.
  2. Ciągle szukaj akcji, których P/S wynosi 0,75 lub mniej. Taki P/S oznacza, że płacisz 75 centów lub mniej za każdy 1 USD sprzedaży. To są akcje, które chcesz posiadać i powinieneś trzymać się ich przez długi czas.
  3. Po zakupie akcji z pożądanym P/S (0.75 lub mniej), sprzedaj ją, gdy P/S osiągnie 3.00 (jeśli nie chcesz podejmować dużego ryzyka) lub trzymaj ją jeszcze dłużej, do 6.00 lub wyżej, jeśli naprawdę jesteś ryzykantem.

Podsumowując jak widzicie Cena do Sprzedaży to również ciekawy wskaźnik, którego odpowiednie stosowanie może skutkować bardzo dobrymi wynikami (zwłaszcza jeśli P/S jest mniejsze od 1). Gdy klasyczna cena/zysk nie do końca jest odpowiednia w danym przypadku możemy użyć, P/S z dużą skutecznością. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie zapraszam do zostawienia komentarza.
Pozdrawiam

5 4 głosy
Ranking Wpisu
Subscribe
Powiadom o
guest

6 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
looolzx
Gość
looolzx
1 rok o temu

Dzieki za kolejny cenny artykuł.
Czy możesz zerknąć czy dobrze wyliczam p/s dla spółki CCC ?

Kapitalizacja 2,002,682,000
Przychód za 2022 2,083,000,000

P/s wynosi ~0.96

Czyli zgodnie z artykułem, jeśli kapitalizacja wyrośnie do ponad 6 mld zł, zachowując obecny przychód roczny będzie to znak aby opuszczać pokład, tak?

Looolzx
Gość
Looolzx
1 rok o temu

[wpd-tenor full=’zVQGA37s7rUAAAAM/the-office.gif’ preview=’zVQGA37s7rUAAAAe/the-office.png’ width=’498′ height=’275′]

Ewa-Maria
Gość
Ewa-Maria
1 rok o temu
Dla  Looolzx

Za dobre rady należą się głębokie ukłony.

Ewa-Maria
Gość
Ewa-Maria
1 rok o temu

Cieszy mnie gdy ktoś się cieszy. Szkoda tylko że jestem ,,zielona,, w tych tematach. Tak już musi zostać. Mimo to będę tu wpadała.