Wskaźnik fundamentalny Ceny do Zysku operacyjnego (P/EBIT)

Wskaźnik fundamentalny Ceny do Zysku operacyjnego (P/EBIT)

Cena do Zysku operacyjnego (ang. Price to Earnings before Interest and Taxes – P/EBIT) jest miarą wyceny spółki, która wyraża stosunek ceny jej akcji do zysku operacyjnego na jedną akcję. Wskaźnik P/EBIT jest użyteczny w analizie fundamentalnej spółek, ponieważ pozwala inwestorom na porównanie wyceny różnych spółek, biorąc…

Rozpoczynam proces aktualizacji wskaźników fundamentalnych

Rozpoczynam proces aktualizacji wskaźników fundamentalnych

Dziś rozpocząłem proces aktualizacji wpisów o wskaźnikach fundamentalnych na blogu. Zgodnie z tym, co pisałem w planach na 2023 rok. Na pierwszy ogień (aktualizację 😉 ) poszedł wskaźnik Cena przez zysk netto (C/Z, P/E). Każdy wskaźnik na blogu będzie zawierał listę ulepszeń na dole w nagłówku aktualizacje razem z datą dodania. Przy…

Wskaźnik fundamentalny Ceny do Wartości Księgowej (P/BV)

Wskaźnik fundamentalny Ceny do Wartości Księgowej (P/BV)

Cena do Wartości Księgowej (po ang. Price to Book Value, skrót P/BV) jest relacją między ceną rynkową akcji (jej kurs), a kapitałem przypadającym na jedną akcję. Profesjonalnie również nazywana jest wskaźnikiem poziomu ceny rynkowej w kapitale własnym. Generalnie C/WK (polski skrót) poniżej 1 uważa się za tanią…

Wskaźnik fundamentalny Cena do Sprzedaży (P/S)

Wskaźnik fundamentalny Cena do Sprzedaży (P/S)

Cena do Sprzedaży (po ang. Price to Sales, skrót P/S) pokazuje jak rynek wycenia każdą złotówkę (lub inna waluta) sprzedaży spółki w stosunku do kursu jej akcji. Im niższa wartość wskaźnika P/S tym inwestycja jest atrakcyjniejsza. Pionierem używania tego wskaźnika jest Kenneth Fisher, który opisał go w swojej książce…